Opțiune de capitaluri proprii. instrumente de capitaluri proprii - Traducere în italiană - exemple în română | Reverso Context


Inoltre, gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale contabilizzati utilizzando l'opzione di cui al paragrafo 5.

Instrumentul F este o obligațiune care este convertibilă într-un număr fix de instrumente de capitaluri proprii ale emitentului.

Lo strumento F è un'obbligazione convertibile in un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente.

Linguee Apps

Vi sono sia strumenti azionari come fondi d'investimentosia strumenti di condivisione opțiune de capitaluri proprii rischio ad esempio mutui e garanzie e, in particolare, obbligazioni per il finanziamento di progettiil cui effetto moltiplicatore è maggiore di quello delle sovvenzioni. O entitate suportă în general diferite costuri aferente emiterii sau achiziționării propriilor sale instrumente de capitaluri proprii.

Un'entità tipicamente sostiene vari costi nell'emissione o riacquisto dei propri strumenti rappresentativi di capitale.

  • Care este diferența dintre derivate și opțiuni? - - Talkin go money
  • instrumente de capitaluri proprii - Traducere în italiană - exemple în română | Reverso Context
  • Exemplu de opțiune care nu poate fi livrat
  • Но этому скоро придет конец: через несколько дней Элвин станет полноправным гражданином Диаспара, и все, что он только пожелает узнать, будет непременно сообщено .

Instrumentele financiare pe care o entitate le clasifică drept instrumente de capitaluri proprii nu sunt reevaluate. Gli strumenti finanziari che l'entità classifica come strumenti rappresentativi di capitale non sono rivalutati.

opțiune de capitaluri proprii venituri pasive pe internet fără participare

Ciò si applica indipendentemente dal fatto che l'entità scelga di acquistare, o sia tenuta ad acquistare, tali strumenti rappresentativi di capitale da un terzo per assolvere i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti in base a un accordo di pagamento basato su azioni.

Prezenta interpretare se aplică doar distribuirilor în care toți proprietarii acelorași categorii de instrumente de capitaluri proprii sunt tratați în mod egal.

opțiune de capitaluri proprii cum să câștigi în mod constant bani pe pariuri

La presente Interpretazione si applica soltanto a quelle distribuzioni in cui tutti i soci di una stessa classe di strumenti rappresentativi di capitale sono trattati allo stesso modo. Tale contratto è una passività finanziaria dell'entità anche se l'entità deve o può estinguerla consegnando i propri strumenti rappresentativi di capitale.

  • equity option - Romanian translation – Linguee
  • Option (finance) - Wikipedia
  • Cel mai simplu mod de a tranzacționa opțiuni binare
  • А это не .

Punctul 33 prevede ca o entitate care își reachiziționează propriile instrumente de capitaluri proprii să le deducă din capitalul propriu. Il paragrafo 33 richiede che un'entità che riacquisti i propri strumenti rappresentativi di capitale deduca tali strumenti dal patrimonio netto.

Contact us News Planul de remunerare bazat pe capitaluri proprii pentru angajații cheie: la ce trebuie să ne gândim opțiune de capitaluri proprii perspectiva dreptului muncii? Încă de la început trebuie precizat că implicațiile de dreptul muncii joacă un rol esențial în această materie, de care angajatorul trebuie să țină cont cu ocazia deciziei de implementare a unui Stock Option Plan. Așadar, o serie de aspecte de dreptul muncii trebuie avute în vedere cu ocazia redactării și implementării unui Stock Option Plan, printre care se regăsesc: stabilirea criteriilor de eligibilitate în planul de remunerare cu respectarea principiului egalității de tratament; modalitatea concretă în care angajații vor achita prețul titlurilor de valoare, ținând cont de restricțiile impuse de Codul muncii referitoare la condițiile în care pot fi efectuate rețineri din salariu; efectele pe care le generează intervenirea unor cazuri de suspendare a contractelor de muncă asupra exercitării drepturilor prevăzute de plan; cazurile care conduc la încetarea participării la plan, inclusiv din perspectiva încetării relației de muncă pe care s-a grefat de la bun început participarea in programul de tip Stock Option Plan.

O acordare de instrumente de capitaluri proprii poate fi condiționată de satisfacerea condițiilor specifice pentru intrarea în drepturi. L'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale può essere subordinata al verificarsi di determinate condizioni di maturazione.

Alegând să primească numerar la decontare, partenerul pierde dreptul de a primi instrumente de capitaluri proprii. Scegliendo di ricevere contanti all'atto del regolamento, la controparte rinuncia al diritto di ricevere strumenti rappresentativi di capitale.

opțiune de capitaluri proprii estimarea următoarei dificultăți bitcoin

L'emissione di strumenti rappresentativi di capitale di un'entità in favore di un creditore per estinguere, interamente o parzialmente, una passività finanziaria è equivalente al corrispettivo pagato secondo quanto previsto dal paragrafo 41 dello IAS Datorii și instrumente de capitaluri proprii deținute de alte părți sub formă de active Passività e strumenti rappresentativi di capitale posseduti da terzi come attività Tranzacții cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în instrumente de capitaluri proprii ale entității opțiune de capitaluri proprii Operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale dell'acquisita Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

The strike price may be set by reference to the spot price market price of the underlying security or commodity on the day an option is taken out, or it may be fixed at a discount or at a premium. The seller has the corresponding obligation to fulfill the transaction i.

Te opțiune de capitaluri proprii să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

opțiune de capitaluri proprii lucrează la domiciliu valdarno

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Care este diferența dintre derivate și opțiuni? Cuprins: Alte tipuri de instrumente derivate a: Opțiunile reprezintă o categorie de derivate.