Care platformă de tranzacționare este normală


opțiuni binare salarii non- agricole

Prezentul contract este încheiat în baza licenței de companie de investiții acordată companiei Trading de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din Bulgaria număr de înregistrare RG Fiecare contract futures expiră la o anumită dată de expirare. Numărul minim pentru achiziția și vânzarea de instrumente financiare este indicat pe site-ul web www. Dumneavoastră ne transmiteți Nouă, iar Noi ne angajăm să primim și să executăm Ordinele de tranzacții cu CPD-uri prin intermediul Platformei de Tranzacționare, pe riscul și cheltuiala Dumneavoastră.

Termenii și Condițiile Generale, Politica privind Ordinele Clienților, Politica privind Clasificarea Clienților, Termenii de Utilizare, Notificarea privind Divulgarea Riscurilor, Politica privind Confidențialitatea și Tabelul de Termeni și Comisioane ale companiei Trading disponibile pe Site-ul web, modificate în mod periodic, reprezintă parte integrantă și inseparabilă din acest Contract. Vom publica pe Site-ul web, într-o secțiune vizibilă, orice modificări și completări ce fac subiectul Termenilor și Condițiilor Generale și Tabelului de Termeni și Comisioane, precum și informații cu privire la data aprobării și data intrării în vigoare a acestora.

Publicarea Termenilor și Condițiilor Generale este efectuată în termen de cel puțin o lună înainte de a intra în vigoare. Publicarea celorlalte documente care fac parte din Contract este efectuată în termen de cel puțin trei zile înainte de a intra în vigoare.

În conformitate cu legislația în vigoare, Noi vă vom clasifica ca un client neprofesional cu amănuntulastfel încât Dumneavoastră să beneficiați de cel mai înalt nivel de protecție reglementară. Astfel, în cazul în care Noi nu putem să ne îndeplinim obligațiile, Dumneavoastră veți avea dreptul să solicitați despăgubiri din partea Fondului de Compensare a Investitorilor, la care plătim contribuții pentru toți clienții noștri, conform legii.

Serviciile și produsele pe care le oferim nu vor fi potrivite care platformă de tranzacționare este normală toată lumea. Toate tranzacțiile în temeiul acestui Contract vor fi efectuate prin intermediul Contului dumneavoastră la Noi, disponibil pe Platforma de Tranzacționare.

1. NOȚIUNI DE BAZĂ.

Toate tranzacțiile se vor desfășura exclusiv la discreția Dumneavoastră, iar plasarea ordinelor se va realiza exclusiv pe cheltuiala și riscul Dumneavoastră. Noi nu vă vom furniza nicio consiliere și nu vom fi răspunzători pentru deciziile Dumneavoastră de investiții. Tranzacționarea CPD-urilor presupune un risc financiar ridicat. Este posibil ca Dumneavoastră să pierdeți toți banii din Cont.

Vom fi obligați să vă furnizăm informațiile cerute de lege și orice alte informații, atunci când sunt aplicabile acestui Contract.

Aceste informații sunt incluse în Termenii și Condițiile noastre Generale și în Politica noastră privind Ordinele Clienților. Serviciile furnizate de Noi către Dumneavoastră în conformitate cu domeniul de aplicare a prezentului Contract sunt de a primi și de a executa Ordine pentru: tranzacționarea cu CPD-uri pentru perechi de valută; tranzacționarea cu CPD-uri pentru Acțiuni care platformă de tranzacționare este normală Indici; tranzacționarea cu CPD-uri pentru Futures și produse; tranzacționarea cu CPD-uri pentru Criptomonede.

Vom deschide un cont în numele dvs. Veți putea să vă folosiți Contul pentru a tranzacționa după ce depuneți în Contul dvs.

Veți obține un profit sau veți suferi o pierdere ca rezultat al tranzacțiilor încheiate. Toate profiturile și pierderile vor fi recalculate imediat în moneda în care este deschis Contul. Rata bitcoin reală prin prezentul că veți plasa toate Ordinele pentru tranzacții în numele Dumneavoastră propriu și pe propriul Dumneavoastră risc și pe propria cheltuială.

Ordinul va fi considerat plasat de către Dumneavoastră imediat ce Noi confirmăm primirea acestuia prin intermediul Platformei de Tranzacționare. Serviciile sunt supuse oricăror limite sau restricții care sunt cuprinse în acest Care platformă de tranzacționare este normală și care sunt impuse de statut, reglementare, lege sau piața financiară. Tranzacțiile cu CPD nu Vă vor oferi niciun drept, drept de vot, titlu sau dobândă pentru orice instrument fundamental sau care să vă dea dreptul sau să vă oblige să achiziționați, să primiți, să rețineți, să votați, să livrați, să înlăturați sau să participați direct în orice acțiune corporativă a vreunui instrument fundamental.

Veți avea dreptul să primiți cotații și să plasați Ordine pe Platforma de Tranzacționare în timpul Orelor de Tranzacționare. Veți va avea dreptul de a primi confirmări cu privire la Ordinele executate, precum și extrase cu privire care platformă de tranzacționare este normală soldul Contului Dumneavoastră. Vom furniza Serviciile cu grijă și competențe rezonabile. Luați la cunoștință faptul că nu vă vom oferi niciun sfat cu privire la meritele sau adecvarea dvs.

În conformitate cu clauza 7.

Nu vă vom furniza consultanță de investiții și nu vom fi responsabili pentru deciziile dvs. Este posibil să vă furnizăm informații generale despre diagrame, informații actuale despre situația unui instrument sau a unei piețe pe care se tranzacționează instrumentul, calendare, știri, analize, materiale de instruire inclusiv formare videoclimatul pieței, indicatori tehnici care platformă de tranzacționare este normală. Sunteți în mod expres informat că orice astfel de informație nu reprezintă nici un sfat, nici o recomandare de efectuare a tranzacțiilor.

Noi vom avea dreptul de a modifica, la propria noastră discreție, cerințele privind Marja, Swap-urile pe rata dobânzii, comisioanele, sumele tranzacțiilor minime și maxime, Orarul pieței, numărul minim și maxim al unităților fiecărui Instrument financiar etc.

Vă vom furniza Serviciile cu grija și competențele aferente, însă nu vom garanta performanța sau rentabilitatea investițiilor Dumneavoastră. Nu vom fi responsabili pentru orice pierderi de venituri, câștiguri sau profit care rezultă din activitatea Dumneavoastră de tranzacționare pe Platforma de Tranzacționare. Vă veți monitoriza pozițiile deschise și veți suporta riscurile de a suferi pierderi rezultate din activitatea dumneavoastră de tranzacționare. Oferim protecție pentru conturile clienților Retail CFD cu sold negativ, dar clienții profesioniști sau alți parteneri eligibili nu o pot utiliza.

Cu excepția cazului în care sunteți clasificat ca client Retail, ne rezervăm dreptul de a revendica soldurile negative din contul dvs. Vă asumați faptul că, în calitate de client doar pentru execuție căruia nu îi acordăm niciun sfat, sunteți întotdeauna obligat să stabiliți dacă o tranzacție este potrivită pentru Dumneavoastră și Vă bazați care platformă de tranzacționare este normală pe propria judecată atunci când decideți dacă care platformă de tranzacționare este normală sau vă abțineți de la a intra într-o tranzacție sau când decideți cum să evitați o pierdere sau să asigurați un profit.

Vă vom furniza zilnic o declarație și o confirmare a tranzacțiilor Dumneavoastră, precum și un sold al Contului și o înregistrare a tuturor tranzacțiilor executate pe Platforma de Tranzacționare din Contul dvs. Veți avea obligația de a verifica, zilnic, declarațiile electronice primite și de a ne notifica în caz de neconcordanță.

Toate tranzacțiile executate în temeiul acestui Contract și care au ca obiect instrumente tranzacționate la o bursă de valori sau pe o altă piață reglementată se vor executa în conformitate cu reglementările de pe piața respectivă. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere suferită de către Client ca urmare a modificării termenilor de tranzacționare aferenți bursei sau pieței valutare în cauză.

Nu vom accepta Ordine atunci când: piața în cauză este închisă pentru tranzacționare; Dumneavoastră nu aveți destui tot ce trebuie să știți despre bitcoins maimuță în Cont pentru a garanta tranzacția; există evenimente de forță majoră sau probleme tehnice care împiedică executarea Ordinelor; 4. În astfel de situații, Noi avem dreptul să refuzăm executarea Ordinelor sau instrucțiunilor dvs.

În acest caz, Noi vom avea dreptul să nu plătim sumele primite în Contul dvs. Dumneavoastră sunteți de acord că, uneori, pot exista probleme tehnice sau defecțiuni ale Platformei de Tranzacționare.

Tranzacționarea cu Stop Loss

În astfel de cazuri, ne veți contacta de îndată pentru a solicita informații cu privire la prețurile Instrumentelor financiare. Prin semnarea Contractului, sunteți informat că o Eroare evidentă poate apărea în prețurile anumitor Instrumente financiare la care aveți acces prin intermediul Platformei de Tranzacționare.

Această Eroare evidentă poate genera erori tehnice sau întârzieri în obținerea informațiilor necesare, ceea ce ar putea face ca oferta să fie incorectă. Orice declarație făcută de către noi cu privire la o Eroare evidentă va fi făcută cu bună-credință și pe baza unei evaluări rezonabile a tuturor informațiilor relevante.

Dacă se constată o Eroare evidentă într-o ofertă specifică, Noi vom avea dreptul, la discreția noastră, să anulăm Ordinul și consecințele relevante - fie în ceea ce privește un profit, fie o pierdere pentru Dumneavoastră - imediat după detectarea unei asemenea Erori evidente.

Nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de daune sau pierderi de consecință suferite de Dumneavoastră ca urmare a unei astfel de anulări. Prin semnarea acestui Contract, Dumneavoastră luați la cunoștință că Noi putem opri furnizarea de cotații în anumite momente, în cazul în care există dificultăți tehnice temporare sau există circumstanțe care fac imposibilă desfășurarea de tranzacții pe o anumită piață și, prin urmare, de a stabili cotații. În acest caz, Noi nu vom fi ținuți răspunzători pentru daunele suferite de Dumneavoastră.

  • Toate instrumentele 1.
  • Strategii care sunt profitabile pentru începători cu opțiuni binare
  • Cum să Plasați Ordinele Stop Loss în Trading [Stop Loss Forex]
  • Pe concediu medical de la domiciliu
  • Cum să faci bani de la distanță pe internet
  • Strategii forex cu fibonacci

Prin semnarea prezentului Contract, Dumneavoastră declarați următoarele: Că ați luat la cunoștință și acceptați Contractul în integralitatea sa, inclusiv Termenii și Condițiile Generale, Politica privind Ordinele Clienților, Politica privind Clasificarea Clienților și Termenii de Utilizare, care sunt disponibili pe Site-ul web; Că ați luat la cunoștință și acceptați Tabelul de Termeni și Comisioane al Tradingcare include toate costurile de executare a Ordinelor; Ne veți furniza toate datele personale necesare pentru încheierea prezentului Contract și ne veți informa imediat în cazul oricărei modificări a acestor date personale.

Garantați, declarați și vă angajați prin prezentul că: 4. Respectați toate legile și reglementările care vi se aplică, inclusiv, dar fără a se limita la reglementările financiare locale și legile fiscale locale; și 4. Abuz de piață cum ar fi o tranzacționare cu informații privilegiate sau utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale sau orice practici similare care pot fi calificate drept abuz de piață; 4.

Scalping; 4. Acțiune concertată cu o terță parte sau un mod abuziv sau manipulant similar de utilizare a Platformei de Tranzacționare; 4. Abuzul de Platformă, manipularea prețurilor, manipularea timpului sau practici similare. Încălcarea oricăror obligații în baza prevederii 4. Într-un astfel de caz, nu vom fi considerați răspunzători pentru niciun fel de prejudicii, pierderi de profit sau oricare alte obligații contingente suportate de dumneavoastră.

În calitate de broker reglementat, oferim acces criptare de tranzacționare a copiilor unele dintre cele mai populare platforme de tranzacționare.

În cazul în care considerăm că latența în Platforma de Tranzacționare este exploatată în mod necorespunzător de către Dumneavoastră, putem, la discreția dumneavoastră să anulăm toate Ordinele și să vă rambursăm doar fondurile depozitate nete de orice alte retrageri anterioare și apoi să vă închidem Contul.

O astfel de Tranzacționare este recunoscută printr-un volum mare de tranzacții care sunt deschise și închise într-o perioadă de timp neobișnuit de scurt în comparație cu clientul obișnuit, cu un număr disproporționat plasat în mod avantajos între prețul tranzacției și prețul pieței de bază în locul distribuției aleatorii ce se așteaptă atunci când Platforma de Tranzacționare este folosită corect.

  1. Datorită acestei noi platforme ușor de utilizat, oamenii pot lucra cu ușurință și pot tranzacționa pe piețele de investiții.
  2. Indiferent că sunteți un trader forex începător sau un trader profesionist - veți avea nevoie la un moment dat de ordine Stop Loss.
  3. Orar de trazacționare, Comunicate de presă, rulări și altele. Pagina | XTB
  4. Prima de opțiune plătită

Noi nu vom fi responsabili pentru rezultatele deciziilor de investiții Ordine plasate de Dumneavoastră în cursul utilizării Serviciilor pe Platforma de Tranzacționare.

Cu toate acestea, vom fi responsabili pentru executarea corectă a Ordinelor dvs. Vom asigura protecția Dumneavoastră în calitate de Client și vom acționa în interesul Dumneavoastră în conformitate cu legislația în vigoare.

impactul tranzacționării asupra comerciantului

Dumneavoastră veți avea obligația de a respecta legislația fiscală referitoare la veniturile realizate din tranzacțiile cu contracte pe diferență. La cerere, vă vom transmite o declarație oficială în acest sens.

Dumneavoastră aveți dreptul, fără obligația de a plăti despăgubiri sau penalități și fără a prezenta vreun motiv, să reziliați prezentul Contract în decurs de 14 paisprezece zile de la data încheierii sale, caz în care Dumneavoastră veți avea obligația de a închide toate pozițiile deschise.

Prin prezenta vă angajați să ne informați de fiecare dată când unul dintre cardurile pe care le folosiți pentru a face plăți către noi a fost blocat, dezactivat sau suspendat care platformă de tranzacționare este normală alte moduri. Cu excepția cazurilor în care un card a expirat, nu vom fi responsabili dacă pentru a răspunde cererii dvs.

Cum să Alegeți Corect Nivelul Stop-Loss

Compania nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere, costuri sau taxe rezultate, direct sau indirect, din exercitarea dreptului nostru de a plasa restricții asupra Contului, respectiv de a întreprinde orice altă acțiune în conformitate cu prezentul Acord cu clientul. Pentru fiecare poziție deschisă, Noi vom bloca o parte din fondurile depuse de Dumneavoastră ca garanție. Informații detaliate despre ratele de Marjă actuale sunt disponibile pe Site-ul web.

Prin semnarea acestui Contract, sunteți de acord să mențineți tot timpul un nivel adecvat al Marjei și să monitorizați în mod independent respectarea Marjei și recuperarea imediată a acesteia, atunci când aceasta scade sub nivelul minim necesar. Sunteți de acord prin prezentul cu nivelurile de prețuri la care pozițiile vor fi închise în cazul lipsei de Marjă suficientă.

Veți fi imediat notificat cu privire la poziția închisă, prin intermediul Platformei de Tranzacționare, care oferă acces la situația Contului dvs.

Ce Este Dash?➠Descoperiți Cum Funcționează Această Criptomonedă

În cazul în care nu veți asigura Marja necesară dacă soldul total al Contului dvs. Măsurile prevăzute la punctul 5. Procedura și acțiunile specificate la punctele 5. Procedura și acțiunile prevăzute la clauzele 5. Astfel, veți fi împiedicat să suportați orice alte datorii suplimentare care depășesc fondurile din Cont. Veți avea dreptul de a retrage bani din Contul dvs. Nu sunt permise plățile către terți din Contul dvs.

lecții video de tranzacționare pe opțiuni

Nu sunt acceptate nici depunerile bancare de la terți în Contul dvs. Veți avea dreptul de a transfera bani în conturile Noastre bancare numai după semnarea unui Contract cu Noi și numai după primirea unui nume de utilizator și a unei parole pentru accesarea Platformei de Tranzacționare. Ne rezervăm dreptul de a implementa o limită minimă de retragere pentru contul dvs.

În astfel de cazuri, suma minimă de retragere va fi 50 GBP sau echivalentul în moneda contului. Veți plasa Ordinele prin intermediul Platformei de Tranzacționare, după identificarea cu numele de utilizator și parola Dumneavoastră.

Părțile convin prin prezenta asupra faptului că vor comunica prin emailuri și mesaje scrise în cadrul Platformei de Tranzacționare. Noi nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere suferită de Dumneavoastră ca urmare a Ordinelor plasate incorect, întreruperii conexiunii sau defectării mijloacelor de comunicare.

Tranzacțiile dintre Părți vor fi realizate prin utilizarea mijloacelor de comunicare specificate în articolul 6.

tranzacționați opțiuni binare pentru bitcoin

Pentru fiecare tranzacție, Dumneavoastră veți primi o cotație de la Noi prin intermediul Platformei de Tranzacționare. Cotația este valabilă până când va fi înlocuită cu una nouă, ceea ce se va întâmpla automat pe Platforma de Tranzacționare. Puteți plasa următoarele tipuri de ordine: 7. Dacă o modificare a prețului pieței are loc înaintea care platformă de tranzacționare este normală, atunci: a Ordinul Dumneavoastră va fi executat automat, la un preț mai bun, dacă modificarea prețului este în favoarea Dumneavoastră; b Veți primi o nouă cotație cu noul preț, dacă modificarea prețului este în defavoarea Dumneavoastră.

Acest Ordin este asociat cu o poziție deschisă. Dacă poziția deschisă este închisă, Ordinul asociat va fi automat anulat. Pe durata Orelor de Tranzacționare, Ordinul asociat va fi executat la prețul specificat.

Ordinul Asociat poate fi executat la care platformă de tranzacționare este normală nivel de preț diferit, atunci când piața se deschide. Platforma de Tranzacționare vă poate indica pierderea țintă în valuta Contului dvs. Această informație este orientativă, nu și garantată. Platforma de Tranzacționare vă poate indica profitul țintă în valuta Contului dvs.

Ordinul de Intrare este folosit pentru a deschide o nouă poziție sau pentru a modifica o poziție existentă. Prețul de executare a Ordinului de Intrare nu este garantat.

Acest Ordin poate fi executat la un preț diferit, în special care platformă de tranzacționare este normală piața este volatilă sau lipsită de lichiditate. Platforma de Tranzacționare va stabili automat tipul de Ordin în funcție de prețul de piață curent și prețul specificat.

În schimbul furnizării de Servicii, în baza acestui Contract, Dumneavoastră veți efectua către Noi orice plăți, veți plăti orice taxe sau comisioane, descrise în detaliu în Tabelul nostru de Termeni și Comisioane. Noi nu vom plăti nicio dobândă pentru Marja opțiune binară enter. Pentru fiecare zi în care aveți o poziție deschisă, veți plăti sau veți primi un Swap de rată a dobânzii, după cum este specificat în Tabelul nostru de Termeni și Comisioane.

Sumele sau procentul stabilit în Tabelul de Termeni și Comisioane poate fi modificat ocazional, iar modificarea va intra în vigoare după ce va fi anunțată pe Site-ul web.

Toate taxele și cheltuielile care trebuie plătite de Dumneavoastră vor fi deduse din Contul dvs. Sunteți de acord și înțelegeți că orice altă obligație și responsabilitate față de noi este supusă executării unilaterale din partea dvs.

Vom avea dreptul, dar nu și obligația, să reziliem acordul în mod unilateral la propria discreție și fără preaviz, în cazul în care soldul contului dvs. Vă vom transmite o confirmare cu privire la orice Ordin executat de Dumneavoastră.

Vom trimite această confirmare prin mijloace electronice de comunicare, inclusiv prin Platforma de Tranzacționare sau prin e-mailul dvs. În fiecare zi lucrătoare vă vom oferi un extras de cont în timp real și o confirmare a tranzacțiilor dvs.

Trebuie să verificați extrasele la primire și să ne anunțați care platformă de tranzacționare este normală cazul unor erori sau discrepanțe. Extrasele de cont vor fi considerate finale și nu vor mai fi corectate dacă Dumneavoastră nu ne înștiințați cu privire la erori sau discrepanțe în decurs de o zi lucrătoare de la data primirii care platformă de tranzacționare este normală.

Contractul pe diferență, sau CPD, este un Instrument Financiar derivat, creat pe baza unei Acțiuni, unui Indice, unei Criptomonede, unui Contract futures sau altui Instrument Financiar instrument de bază.

Contractele pe diferență sunt create pentru a vă permite Dumneavoastră să speculați prețul unei Acțiuni, al unui Indice, al unei Criptomonede, al unui Contract futures sau al altui Instrument Financiar fără a trebui să achiziționați fizic instrumentul de bază.